6029 6963 lene@essenzen.dk

Har du et mål, du ikke rigtig kan nå? Har du en søster, bror, kæreste, ven, som du hele tiden kommer op at skændes  med? Hænger du fast i ting, der er sket for længe siden? Eller har du et symptom, der bliver ved med at trænge sig på?

Mine klienter kommer med mange forskellige problemstillinger: Angst, depression, lavt selvværd, stress, ukontrollable raserianfald, mm. Når vi begynder at arbejde, viser det sig tit, at problemet er skabt af et gammelt traume, som hører til et helt andet sted i familiesystemet.

Små børn er eksperter i at føle og sanse

Som børn – længe før vi får et sprog – er vi eksperter i at føle og sanse. Vi fornemmer, hvad der sker omkring os. Vi bliver præget af det, vi oplever, og af  de stemninger og følelsesmæssige sansninger, vi fornemmer som små. Ubevidst bærer vi disse prægninger med os videre i livet. De bliver en integreret del af dem, vi er.

Var glæde, latter og sorgløshed en del af stemningen i vores barndomshjem, bærer vi det med os. Var utryghed, vrede og uforudsigelighed en del af stemningen, er det det, vi bærer med.

Mistede vi en yngre bror eller søster mens vi var helt små, var vores hjerne ikke udviklet nok til at sætte ord på oplevelsen. Men vi sansede vores forældres fortvivlelse og sorg. Vi fornemmede også, hvis mor blev deprimeret og forsvandt ind i sig selv. Vi mærkede at hun blev fjern og utilgængelig. Vi fornemmede også, at far forsvandt, hvis hans måde at klare sorgen var at begrave sig i arbejde. Sammenlagt efterlod det os måske med en følelse af ensomhed og udsathed.

Familiesystemets gamle traumer lever i os

Når livets naturlige ligevægt bliver forstyrret eller ødelagt opstår smerte, sygdom eller ulykke.

Oftere end vi er klar over, lever gamle traumer fra familiesystemet et ubevidst liv i os. De styrer os langt mere, end vi aner. De svæver i luften som spøgelser – usynlige og uhåndgribelige. Og de er umulige at gøre noget ved, fordi de ikke kan ses med det blotte øje.

Systemisk opstilling er unik til at kaste lys over ubevidste handlemønstre og skjulte loyaliteter. Når vi får øje på fortidens spøgelser, viser der sig nye veje ud af problemerne.

Her kan du læse mere om hvordan systemisk opstilling hjalp mod indre kritiske stemmer.

For at tilmelde dig info-aften om systemisk opstilling se mere her. Der er begrænsede pladser.