6029 6963 lene@essenzen.dk
Nogle perioder i livet giver større mulighed for forandring og udvikling end andre. Her sker udviklingen ikke bare i små på-hinanden-følgende skridt, men i store spring. Et indre mentalt vindue åbner sig, hvor psyken er parat til forandring og vækst. Det drejer sig om de store overgangsfaser i livet: i puberteten (overgang fra barn til voksen), under graviditeten (overgang fra kvinde til mor eller mand til far) og i overgangsalderen (fra frugtbarhed til menopause / andropause, energi og hukommelse, der ‘fader’ og børn der flytter hjemmefra).

Sårbarhed som katalysator for udvikling

I livets overgangsfaser er psyken er mere modtagelig og fleksibel, og vi kan lettere få adgang til vores under­bevidsthed. Vi siger tit, at mennesker i disse livsfaser er mere sårbare eller psykisk sarte. Denne sårbarhed – eller åbenhed – er positiv, fordi den fungerer som katalysator for udvikling: Når vi tør – eller tvinges til – at se indad og møde os selv, lærer vi noget om, hvem vi er.

Udnyttet på den rette måde kan udviklingsmulighederne i disse overgangsfaser føre til, at vi styrkes, modnes og står bedre rustet til at klare de næste perioder i livet.

Krise som springbræt til vækst

Det er almindeligt, at vi oplever kriser i livets overgangsfaser. Selvom en krise kan være drøj, udgør den ikke et problem i sig selv. Kun hvis vi går i stå og ikke magter at håndtere overgangen og komme videre i livet, kan der opstå alvorlige problemer.

Udover livets naturlige overgangsfaser, kan oplevelser som fyring, sygdom eller dødsfald blandt vores nære også medføre kriser.

I vores ende af verden bliver livets overgangsfaser ofte betragtet som enten positive eller negative. Teenagealderen beskrives ofte som besværlig, både for den unge selv og også ofte for den unges omgivelser. Graviditet, fødsel og forældreskab ses ofte som en stor oplevelse og positiv begivenhed – mens overgangsfasen midt i livet ofte beskrives negativt med fokus på tab af fertilitet og ungdom.

Det giver et forenklet og begrænset syn på overgangsperioder, som reelt indebærer både nye muligheder og tab, både sorg og glæde. Hver overgangsfase rummer sine unikke muligheder for indsigt og vækst.

Fællesnævner: Identitet

Fælles for livets overgange er, at de drejer sig om identitet. Hver overgangsfase udfordrer os på vores identitet. Den opfattelse, vi har haft af os selv hidtil, og den måde, vi har håndteret problemer på, slår ikke længere til. I disse perioder søger vi svar på spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad er vigtigt for mig? Hvor vil jeg hen?

Der opstår også eksistentielle spørgsmål – tanker om livet og døden, om meningen med det hele.

For en stund rettes opmærksomheden indad, så man kan finde sine ben og sin identitet i den nye periode af livet og blive i stand til at vælge retning og indhold i den nye livsfase.

I overgangsfaser kommer temaer fra svære perioder tidligere i livet ofte i spil igen. Vi får mulighed for på ny at se på og arbejde med uafsluttede indre problemstillinger. Vi får mulighed for at forsøge at se mening i eller finde fred med livets tilskikkelser og vores trufne valg og fravalg, sørge over tab og spildte muligheder – og komme videre.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte mig ganske uforpligtende på 60296963.

Har du mod på mere? Her kan du læse om barndommen som personlighedens fundament. Og her om at blive kidnappet af gamle handlemønstre.

Kontakt

Mobil
60 29 69 63

E-mail
lene@essenzen.dk

Klinikadresse

I Roskilde
Algade 28a, 2.sal
4000 Roskilde

I København
Nørre Søgade 27a
1370 København V