6029 6963 lene@essenzen.dk

Selvudvikling i puberteten – hvem er jeg?

I puberteten består den store forandring i at udvikle sig fra at være barn til at være ung voksen – at finde sin identitet. Teenageren må tage tilløb til at forlade sine forældre for at gå ud i den store verden og lære sig selv at kende. Som forældre må vi kunne...

Tilknytning, tilhør og samvittighed

Tilknytning, tilhørighed og samvittighed er centrale begreber inden for opstilling. Som menneskers er vores evne til at omgås med andre socialt præget af de erfaringer, vi får tidligt i livet i samspil med vores tidlige omsorgspersoner. Tilknytningen danner grundlag...