6029 6963 lene@essenzen.dk

Lene Bak – psykoterapeut, opstiller & supervisor

Psykoterapi, familieopstilling & supervision i Roskilde og København

 

Gruppeterapi

Terapi i gruppe kan noget særligt

Min erfaring som gruppeterapeut i TUBA og Kvisten viser mig, at gruppeterapi kan noget ganske særligt.

At være i en gruppe, med en fast og forudsigelig ramme bliver et trygt sted at udforske de temaer, du ønsker at arbejde med. Gruppedeltageres ligheder og forskelle bliver vigtige drivkræfter for processerne i gruppen.

Du bliver spejlet af de andre i gruppen og deres historier vil skabe resonans i dig. Det giver dig og din gruppe en enestående mulighed for at støtte og lære af hinanden og spejle jer i hinandens problemstillinger – at blive set, spejlet og holdt af gruppens nærvær.

 

 

Vi er vant til at indgå i grupper

Som medlemmer af menneskefamilien er vi sociale væsner. Hele livet igennem indgår vi i forskellige grupper – i familien, i skolen, til sport, på arbejde. Vi lever mellem hinanden og er afhængige af hinanden. En gruppe er således et velkendt sted for os.

Gruppeterapi minder på mange måder om livet uden for terapirummet: Du sidder blandt andre, som lytter og forholder sig til det du vælger at tage op, og som deler deres fortællinger med dig.

Der ligger gode udviklingsmuligheder i at tale med andre, der også er udfordret af forskellige problemer og vanskeligheder. Gruppeterapi er et godt sted at arbejde med sig selv og sit forhold til andre, og de problemstillinger, du møder i dit liv.

 

 

Ligheder og forskelle

Som individer er vi både forskellige og ens. Vi kæmper alle i større eller mindre grad med udfordringer og problemer. Vi har alle oplevet at relationer til familiemedlemmer eller kolleger kan være svære. Og vi kender alle til op- og nedture i livet.

Vi har forskellige udfordringer og vi vil være formet af forskellig opvækstbetingelser og medbringer derfor vores helt egen specielle mentale rygsæk.

Vi har forskellige talenter, forskellige sårbare sider og forskellige ’skeletter i skabene’. Vi er forskellige personligheder med forskellige måder at forholde os til og håndtere udfordringer og belastninger. Og præcis den blanding af ligheder og forskelle skaber god grobund for læring og vækst i gruppen.

 

 

Hvad kan jeg bruge gruppeterapi til?

I terapigruppen kan du fx:

  • opleve ligheder med andre (vi har alle både gode og dårlige erfaringer med os fra familien, arbejdspladsen, etc.)
  • opleve at mennesker er forskellige (vi er alle unikke individer) og gennem forskellene lære dig selv bedre at kende
  • dele noget, der er svært og sårbart med andre
  • føle dig mindre alene med det, du synes er svært
  • blive set, spejlet og anerkendt
  • undersøge svære følelser, som fx tristhed, angst, skyld, skam, vrede
  • eksperimentere med nye måder at agere på
  • blive inspireret af andres måder at løse problemer
  • tale med andre om basale menneskelige problemer og temaer
  • spejle dig i andre og derigennem lære dig selv bedre at kende – både dine ressourcer, sårbarheder og typiske reaktionsmønstre

Som gruppeterapeut sørger jeg for at skabe et trygt miljø med gode muligheder for refleksion og udvikling.

 

 

Skeptisk over for gruppeterapi?

Det er helt almindeligt at være usikker overfor gruppeterapi:

På den ene side giver det mening og lyder spændende at arbejde med sig selv sammen med andre i en gruppe.

På den anden side har mange en vis skepsis: Hvem er de andre? Hvem bestemmer, hvad der skal foregå i gruppeterapien? Vil jeg blive for påvirket af de andres problemer? Vil mine problemer være de sværeste eller de nemmeste? Vil jeg glemme mig selv og fokusere på de andre og deres problemer?

Trods en naturlig skepsis, oplever mange, at terapigruppen hurtigt bliver et trygt og velegnet sted til at arbejde med sig selv og det, der ligger én på sinde.

Du er velkommen til at kontakte mig for en snak om dine overvejelser og eventuelle usikkerhed ifht. gruppeterapi. Det er ganske uforpligtende.

 

 

Gruppeforløb i 2024

 

Jeg afholder løbende gruppeforløb i Systemisk Familieopstilling i Roskilde og i København.

De kommende datoer for næste workshop i Systemisk Familieopstilling udmeldes i løbet af april og afholdes i Roskilde. Se mere til højre under menupunktet Familieopstillinger.

Du er velkommen til at følge Essenzen Psykoterapi på facebook, så får du automatisk besked om mine arrangementer.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på metoden eller er interesseret i et kursus.

 

 

Kontakt mig

New Field

1 + 7 =

Kontakt

Mobil
60 29 69 63

E-mail
lene@essenzen.dk

Klinikadresse

I Roskilde
Algade 28a, 2.tv
4000 Roskilde

I København
Valby Tingsted 7, 1. sal
2500 København

 

Tidsbestilling

Ring eller skriv til mig for en tid 
eller for en afklarende samtale.