6029 6963 lene@essenzen.dk

Hvad er forskellen på en coach, en psykoterapeut, en psykolog og en psykiater og hvordan vælger jeg den behandling, der er rigtig for mig? Nedenfor præsenteres de forskellige faggrupper ganske kort.

Coach

Coaching er et begreb, der stammer fra sportsverdenen og som egentlig betyder ”træning”. Coaching handler om at hjælpe og vejlede en bruger til at forbedre sine præstationer og udnytte sine ressourcer bedst muligt. Inden for sportens verden arbejder man bl.a. med mentaltræning og stress-håndtering: Hvordan yder man sit bedste under stressende betingelser? Hvordan motiverer man sig selv, hvordan holder man sit fokus mm. Coaching anvendes også inden for erhvervslivet fx ifbm valg af karriere og ledelse. Coachen spørger, lytter og får gennem en dialog klienten til at reflektere og blive bevidst om sine dilemmaer og valg.

Coaching kan foregå:

 • individuelt, hvor brugeren er alene med sin coach
 • i en gruppe, hvor flere personer er sammen med en eller to coaches.

Psykoterapeut

Et stigende antal mennesker vælger at gå i psykoterapi for at få hjælp til at håndtere en krise eller et problem. Brugeren bestemmer hvilke temaer, der er i fokus.

Målet i psykoterapi er generelt:

 • at hjælpe en person til at kunne leve sit liv og bearbejde sine problemer selv
 • at være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer
 • at personen opnår større frihed i sit liv
 • at udvikle og støtte personens evne til at forstå, acceptere og behandle sig selv.

Det kan ske ved at aflære gamle problematiske mønstre og ved at indlære af nye færdigheder og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag mønstrene.
Selvom vi ofte glemmer eller fortrænger smertefulde oplevelser, så skal vi paradoksalt nok huske for at kunne glemme. Hvis ikke man husker for at glemme, vil smertefulde hændelser leve videre som en ubevidst erindring, der påvirker vores følelser, tanker og handlinger.

Psykoterapi kan foregå:

 • individuelt, hvor klienten er alene med sin terapeut
 • i en gruppe, hvor 6 – 9 klienter med forskellig baggrund er sammen med en eller to terapeuter
 • i par, hvor fx to ægtefæller er sammen med en eller to terapeuter
 • i en familie med en eller to terapeuter

Psykoterapeut og terapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver i princippet kan kalde sig det. Ved disse betegnelser kan det være fornuftigt at undersøge, hvilken faglig og erfaringsmæssig baggrund vedkommende egentlig har.

Hvis psykoterapeuten er medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF), har vedkommende:

 • gennemført en godkendt grunduddannelse af min. 3 års varighed
 • gennemført samt en godkendt psykoterapeutisk videreuddannelse (med egenterapi, teori og supervision) på mindst 4 år
 • opnået min. 2 års fuldtids klinisk erfaring som psykoterapeut

Psykoterapi kommer fra græsk og betyder psykologisk behandling i modsætning til behandling med medicin.

Psykiater

En psykiater er en læge, der har videreuddannet sig til specialist i at behandle psykisk syge personer. Psykiateren undersøger, stiller diagnose, behandler og forebygger psykiske lidelser og kan – i modsætning til en psykolog – udskrive medicin.
Nogle psykiatere har en efteruddannelse i psykoterapi.

Psykolog

Psykolog er en beskyttet titel, og kun personer som har gennemgået den 5-årige universitetsuddannelse må kalde sig psykolog. Uddannelsen er primært teoretisk, men i løbet af de sidste 2 år indgår et kortere praktikforløb. I pensum indgår bl.a. teorier om menneskers måde at opfatte, opleve, handle og reagere på. Efter universitetet har psykologer flere muligheder for at videreuddanne sig. Nogle psykologer vælger at fortsætte grunduddannelsen på universitetet med en ph.d., hvilket tager minimum 3 år.
Andre muligheder for videreuddan- nelse er autorisation, specialist- og supervisioruddannelsen. En psykolog kan tidligst blive autoriseret 2 år efter endt universitetsuddannelse. Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis, og psykologen skal i den forbindelse mindst have modtaget 160 timers supervision.

Der er intet krav om at psykologer skal have modtaget egenterapi. Nogle psykologer har en efteruddannelse i psykoterapi.