6029 6963 lene@essenzen.dk

Er der stor udskiftning blandt dine kolleger? Får chefen pludselige raserianfald? Overfuses medarbejdere i alles påhør? Hører ufølsom, grænseover­skrid­ende adfærd til dagens orden? Så er du måske faldet i kløerne på en chef med psykopatiske træk.

Psykopatiske træk tillægges ofte mænd, men kvinder gør sig også i stigende grad gældende. Mange med denne karakterbrist virker normale og imødekommende på overfladen. Men hvis du kigger efter bestemte personlighedstræk, lægger mærke til hvordan de opfører sig følelsesmæssigt og holder øje med deres relationer, kan du lære at spotte psykopaterne omkring dig.

Her er tegnene, du skal være opmærksom på:

 • Mangler empati og medfølelse med andre mennesker
 • Føler ingen skyld over deres grænseoverskridende adfærd
 • Forsøger at dominere og kontrollere andre
 • Skaber ofte splid, bagtaler og lyver
 • Har svært ved at skabe og fastholde relationer til andre mennesker
 • Bliver let frustrerede og irritable – reagerer på frustrationer ved at blive vrede og aggressive
 • Mangler evnen til at lære af deres erfaringer
 • Fralægger sig skyld, bortforklarer, anklager – det er altid en andens skyld
 • Bruger uden dårlig samvittighed andre mennesker til at gavne deres egen sag
 • Træffer beslutninger impulsivt uden at overveje konsekvenser
 • Har ofte urealistisk høje tanker om dem selv og egne evner

Ledere med disse træk er autoritære og dominerende i en personalegruppe. På grund af deres selvsikre adfærd opfattes de ofte som effektive, men rent faktisk forholder det sig modsat. Med deres mangel på empati, med deres dominerende, manipulerende adfærd og fokus på egen vinding vil en leder med psykopatiske træk være en belastning for udviklingen i en medarbejderstab og for den individuelle trivsel og effektivitet på arbejdspladsen.

I krisesituationer, hvor folk har behov for en stærk og dominerende person til at tage styringen, fx hvor der skal skæres ned og fyres medarbejdere, kan chefen med psykopatiske træk være velegnet. Men i hverdagen, hvor der er ønske om et godt arbejdsklima, og hvor kommunikation og videndeling er afgørende for at kunne træffe de rigtige beslutninger, er denne type leder yderst skadelig.

Mennesker med psykopatiske træk findes på alle niveauer – såvel i offentlige som i private virksomheder – og kan være ekstremt smidige og dygtige til at manipulere, så de kommer til at fremstå som yderst kompetente personer. Udadtil sørger de for at virke troværdige. Bagsiden er imidlertid helt anderledes.

Selv på helt lave niveauer kan medarbejdere med psykopatiske træk skabe store problemer. Det kan give seriøse knubs at have en kollega med disse træk. Men jo højere niveau de er placeret på i et firma, jo mere skade kan de forvolde. Det kan få store omkostninger for den enkelte medarbejder, hvis chefen har psykopatiske træk. Med sin uempatiske og manipulerende adfærd kan han eller hun forgifte hele arbejdsklimaet og sende mange gode medarbejdere hjem eller på længere­varende sygeorlov.

Psykopatiske chefers undergravende aktiviteter sker ofte ganske umærkeligt, for de går ikke af vejen for at lyve og manipulere eller digte mere eller mindre plausible forklaringer for at dække deres spor: Til spørgsmål om den store udskiftning blandt kollegerne kan chefen svare: ”Det er kendetegnende for medarbejdere i vores branche, at de bliver max et år”. Hvor det i virkeligheden er chefens uempatiske adfærd, der er skyld i den store personaleudskiftning.

Disse mennesker er ofte dygtige til at skjule deres mangel på medmenneskelig medfølelse bag et iscenesat fokus på socialt engagement. De kan godt snakke om følelser, men uden at det vækker resonans hos andre, fordi de mangler empati. Andre kendetegn er, at de mangler selvindsigt og er ude af stand til at erkende egne fejl. De kan udvise grov ligegyldig­hed med andres følelser – helt uden at føle sig skyldig eller have dårlig samvittighed over deres handlinger. Af samme årsag har mennesker med psykopatiske træk problemer med nære relationer – de mangler ganske enkelt evnen til at indgå i gode, langvarige relationer med andre.

Chefer med psykopatiske træk ødelægger din hverdag

Ingen er i stand til at se sig selv udefra på en objektiv måde, men de fleste kan godt se, at der nok er noget om snakken, når de får konstruktiv kritik. Chefer med psykopatiske træk, derimod, reagerer ofte voldsomt, når de bliver sagt imod. I det hele taget bliver de hurtigt frustrerede, irriterede og aggressive.

Deres udfald og reaktioner mod andre vil ofte være ude af proportion ifht. dét, der er sket. De er ikke i stand til at styre deres impulser, og en i deres øjne ’forkert’ formulering kan trigge en offentlig overfusning eller en anden overreaktion.

Kend tegnene: Er din chef ufølsom i sin adfærd over for andre: Trædes der over dine eller andres grænser, uden at der vises medfølelse?

Chefer med psykopatiske træk vil typisk tage æren, når tingene går godt. Men når noget går galt, eller når der sker fejl, vil de skyde skylden på andre. Også for fejl, de selv har begået. Hvis det gavner dem selv, vil de påpege dine svagheder og bruge dem mod dig. Du og dine kolleger vil blive spillet ud mod hinanden, truet, nedgjort eller overfuset for chefens personlige vindings skyld. Chefen med psykopatiske træk er kun loyal mod sig selv.

Arbejdet har normalt stor identitetsmæssig betydning for den enkelte medarbejder. At blive offer for en psykopatisk chef er ikke noget, man lægger på hylden efter arbejdstid. Det påvirker hele personligheden og trækker spor ind i den private sfære. Derfor er det afgørende, at man genkender symptomerne på psykopatens adfærd og tager sine forholdsregler.

Hvad gør du, hvis din chef har psykopatiske træk?

Det kan være vanskeligt at bevise, at chefen har en alvorligt karakterbrist. Hvis medarbejdere chikaneres, er de ofte tilbøjelige til at holde det for sig selv. Er det tilfældet, får de sjældent støtte fra kolleger. Selv hvis chikanen er åbenlys, er den kollegiale støtte ikke en selvfølgelighed. Andre medarbejdere på en arbejdsplads kan være bange for at kompromittere deres egen stilling eller frygte at blive fyret. Desuden kan medarbejdere tæt på chefen være ambivalente i forhold til hendes eller hans adfærd: De kan være imponerede over chefens dynamik og gennemslagskraft samtidig med, at de kan se, at der er en bagside, hvor nogle medarbejdere kommer i klemme. De vælger måske at ignorere kritisable forhold, hvis det ikke involverer dem selv direkte. Konsekvensen er, at samarbejdsklimaet bliver ødelagt. Den psykopatiske chef skaber usikkerhed blandt medarbejderne, som føler sig udsatte og usikre på, hvordan de skal forholde sig. Angst opstår, fordi ingen præcist ved, hvordan chefen vil reagere, og hvem det går ud over næste gang.

Hvornår er grænsen nået?

Hvor skal grænsen trækkes i forhold til en uacceptabel adfærd, som bliver mere og mere urimelig?

Hvornår skal man sige fra? Her kan frygten for at være besværlig og usamarbejdsvillig – og i sidste instans blive fyret – spille ind. Man kan nemt blive forført til gradvist at acceptere mere og mere af den urimelige adfærd.

Tanker, om at du måske selv er skyld i tingene, kommer snigende. Du begynder lidt efter lidt at tvivle på dig selv og dine evner. Du tager skylden på dig – i stedet for at sende den til rette ejermand: Den psykopatiske chef. Generelt er vi skruet sådan sammen, at vi tænker godt om andre mennesker: ”Det giver ikke mening, at chefen kan finde på at behandle mig så urimeligt. Der må være en grund, som jeg ikke kan få øje på”.  En ond cirkel af selvbebrejdelser, utilstrækkelighed og skyldfølelse kan begynde.

Det kræver meget stor styrke at tage kampen op, så du må gøre op med dig selv, om det er en kamp, du ønsker at tage.

Kæmpe eller flygte?

I mødet med en chef med psykopatiske træk er det vigtigt at reagere, for ellers får du ar på din sjæl. Afgør med dig selv, om du vil blive og kæmpe, eller om du vil tage flugten. Hvis du vælger kampen, er det vigtigt at skabe dig allierede, så du aldrig står alene, og at ruste dig til dialog. Dine argumenter skal til enhver tid være vandtætte. Ellers vil de blive vendt og brugt imod dig. Disse menneskers følelsesmæssige afstumpethed gør, at deres reaktion hurtigt bliver meget krænkende, når de ikke får deres vilje.

Hvis ikke du vil kæmpe, er det bedste træk at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Mennesker med psykopatiske træk forandrer sig ikke, og der er ikke noget, du kan sige eller gøre, som får dem til at forstå. Deres adfærd skyldes en karaktermæssig brist ofte som følge af en svær opvækst med mange følelsesmæssige svigt. De er meget sjældent i stand til at erkende, at de har et problem, hvilket gør behandling og bedring svær.

Afhængigt af hvor medtaget du er efter kontakten med den psykopatiske chef, kan du have behov for at gå i dybden med, hvad der egentlig skete med dig, og vurdere, om du måske stadig bærer en del af den skyld og det ansvar, som retmæssigt tilhører din chef. Men hvorfor beskæftige sig med sagen, når den er slut? For at lære af din erfaring og for at undgå igen på et senere tidspunkt at være sårbar over for en chef med psykopatiske træk.

Værn om din mentale sundhed

Ubevidst værner vi alle om vores følelsesmæssige grænser. Vi accepterer, at partner, børn, søskende og venner kommenterer vores gøren og laden. Men når andre personer uden for den nære kreds kommer for tæt på, bliver vores grænser overskredet. ”Hvad bilder han – eller hun – sig ind at kommentere mine handlinger?” Det er en sund reaktion at sætte hælene i og sige fra.

Det er vigtigt altid at mærke efter, om det er i orden, dét chefen siger eller gør lige nu. Hvis ikke, så sig fra med det samme. Når et ubesvaret mobilopkald fra giver dig ondt i maven, eller når chefens blotte tilstedeværelse skaber en frygtsom stemning i lokalet, er der noget du skal reagere på. Stol på dine følelser – din krop lyver ikke.

Hvis du finder sig i for meget og lader andre gå ind over dine grænser, mister du respekten for dig selv. Og du sender et signal til andre om, at de kan bruge dig som dørmåtte. Du trives bedre, når du sætter grænser om dig selv.

Paradoksalt nok trives psykopater faktisk også bedre, når andre sætter grænser for dem. De har svært ved selv at sætte grænser.

Har du brug for at bearbejde virkningerne efter mødet med en psykopatisk chef og blive bedre til at sætte grænser, er det en god ide at søge professionel hjælp hos en psykoterapeut med viden om og erfaring i emnet.

Kilder: Netpsykiater, Psychology Today

Her kan du læse mere om Barndommen som personlighedens fundament.